Skip to content Skip to footer
Boka tid
  1. Syfte: Denna policy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar personuppgifter när du bokar en tjänst hos oss.

  2. Uppgifter som samlas in: När du bokar en tjänst hos oss samlar vi in följande personuppgifter: namn, kontaktinformation (inklusive e-postadress och telefonnummer) och eventuella särskilda önskemål angående tjänsten.

  3. Användning av personuppgifter: Vi använder dina personuppgifter för att administrera din bokning, inklusive bekräftelse av bokningen, kontakt med dig vid behov och för att tillhandahålla den bokade tjänsten.

  4. Lagring av personuppgifter: Vi kommer att lagra dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att tillhandahålla tjänsten och uppfylla våra juridiska och regleringsmässiga skyldigheter.

  5. Delning av personuppgifter: Vi kommer inte att dela dina personuppgifter med tredje part, med undantag för nödvändigt samarbete med externa leverantörer för att tillhandahålla tjänsten till dig.

  6. Skydd av personuppgifter: Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas mot oavsiktlig eller otillbörlig åtkomst, förlust eller skada.

  7. Dina rättigheter: Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter som vi har samlat in, samt rätt att begära rättelse eller borttagning av dessa uppgifter.

Vi strävar efter att alltid behandla dina personuppgifter på ett säkert och respektfullt sätt. Om du har frågor eller kommentarer gällande vår personuppgiftspolicy, tveka inte att kontakta oss.

Eskilstuna Bilglas AB

Adress

Västerleden 36 Port 13
633 47 Eskilstuna

Kontaktsuppgifter

info@eskilstunabilglas.se

016-145 147

Eskilstunabilglas.se © 2024. 

Hemsida skapad av AgenciPeys som samarbetar med Eskilstuna Bilglas